Blackjack sannsynlighet leksjon

Savvy Casino Managers er pa noe:

Gjester onsker en opplevelse som er sa minneverdig at det holder dem tilbake, selv om de forlater med f rre penger i lommen. Gjester som liker seg, vil komme tilbake og spille igjen og det bidrar til et kasino bunnlinje.

Her er syv nokler for a forbedre casino-gjesteservice.

Nummer 1: Endring er vanskelig. Bedre gjesteservice starter med a endre hvordan ansatte leverer tjenesten. De ma ga utenfor deres komfortsone, og de vil finne prosessen vanskelig. Du ma identifisere hva som vil motivere dine mennesker til a utfore de onskede oppforingene du leter etter. Du ma overvinne hinderet for a fa en kritisk masse av ansatte for a se at denne gjestekulturen er bra for dem sa vel som kasinoet.

Nummer 2: A ansette det beste er ikke nok. Selv om du ansetter de beste ansatte, vil du oppdage at de fortsatt trenger forbedringer. Gjestetreningstrening er kritisk. Alternativet er a ansette folk og sa brenne dem for ikke a gi gjesteservice du trenger.

Nummer 3: V r kresen om treningen. Lei et treningsfirma som gjor opplevelsen hyggelig, som oppfordrer til deltakelse. Trenerne trenger a kjenne bransjen, og de bor forsta at de fleste casino-ansatte bare tjener penger nar de tilbyr sine gjester en flott opplevelse. Lei et selskap som spesialiserer seg pa gjestetreningstrening for spillbransjen.

Nummer 4: Gjor det morsomt. Injiser mye moro i treningen. L ring er morsomt, og hvis du starter gjesteoppl ring med den premissen, vil du oke bade oppbevaring og bruk. Barn l rer nar de har det goy, og det samme gjelder for voksne.

Nummer 5: Oppl ring er en investering. Oppl ring er en investering i dine ansatte. I sin tur skaper investeringen muligheter til a generere mer inntekter. Gjestetreningstrening vil i det siste oke eiendommens spill. Gjester som har det bra vil komme tilbake. Det kan v re atte til 10 ganger dyrere a fa en gjest til a besoke en gang enn det er a fa dem til a returnere.

Nummer 6: Begynn med et presist perspektiv. For du begynner a forbedre gjesteservice, fa en 360-graders oversikt over ditt eksisterende serviceniva. Du ma se ting fra gjestperspektivet, fra ledelsens synsvinkel og fra medarbeiderens synspunkt. Nar du gjor dette, har du en klar oversikt over hva som virkelig skjer. Oppl ring ma starte fra dette perspektivet.

Nummer 7: God service er en oppkjopt ferdighet. Fa mennesker kjenner iboende hvordan de skal yte god service. God service er bygget over tid med trening. Du ma tilby oppl ring som viser ansatte at de og din eiendom vil bli belonnet hvis de adopterer disse nye, bedre oppforingene. Jeg snakker om trening som skaper ferdigheter som er en investering i dine ansattes fremtid.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Trykk her nå!