Gaming og gambling lisens.

Regulatoren for kommersiell gambling i Storbritannia er Gambling Commission, men lokale lisensmyndigheter er ansvarlige for utstedelse av lisenser. Vi utsteder lisenser i Selby-distriktet.

Vi jobber med andre byraer og lisensinnehavere for a fremme de tre lisensmalene, som er:

hindre at gambling er kilden til kriminalitet og lidelse, v re assosiert med kriminalitet eller lidelse eller brukes til a stotte kriminalitet, slik at gambling gjennomfores pa en rettferdig og apen mate, slik at barn og andre utsatte personer blir skadet eller utnyttet av gambling.

Vi er ansvarlige for:

utstedelse av lokaltillatelser for utstedelse av gamblingaktiviteter som utsteder tillatelser for ulisensierte familieunderholdningssentre, klubbspill, klubbmaskiner, lisensierte lokaler, spilleautomater og premisspill som utsteder forelopige utsagn som mottar og godkjenner midlertidig brukskommentarer som mottar sporadisk brukskampanjer som registrerer sma lotterier.

Gambling policyen var er tilgjengelig for a se pa folgende link – Selby District Council – Gambling Policy.

Var nye pengepolitikk ble godkjent av Full Council den 25. april 2017, og implementeringstrinnene og annonseringen er na gjennomfort. Du kan se en kopi av den nye policyen pa folgende link – Selby District Council – Ny Gambling Policy.

Skjemaer knyttet til disse er tilgjengelige nedenfor. For oyeblikket ma du skrive ut dem og fullfore dem for hand. Vennligst les veiledningsnotatene noye for du fyller ut noen av skjemaene.

Brannlovgivning og veiledning for bedrifter.

Regulatory Reform (Brannvern) Order 2005 tradte i kraft i oktober 2006 og erstattet over 70 brannsikkerhetslover.

Bestillingen gjelder alle lokaler utenfor England og Wales, inkludert kontorer, butikker, lokaler som gir omsorg som omsorgshjem og sykehus, samfunnshaller, steder for tilbedelse, puber / klubber / restauranter, skoler, idrettsanlegg, hoteller, herberger, fabrikker, varehus og de felles delene av boligblokker eller hus i flere yrker (HMOer).


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Trykk her nå!