Slots nv vichte

KIPHS-teamet vil gjerne gi sine nav rende brukere og potensielle kjopere den beste informasjonen og stotten vi kan.

Kontakt oss.

KIPHS-teamet vil gjerne gi sine nav rende brukere og potensielle kjopere den beste informasjonen og stotten vi kan. Oppfort nedenfor er var e-postadresse, Help Desk nummer, Faksnummer og Postadresse:

400 N. Woodlawn, Suite 1.

Wichita, KS 67208.

I en tid hvor ompakning og reposisjonering for a utvide distribusjonskanaler og oke markedsandelen er dagens ordre, har KIPHS, Inc. opprettholdt et unikt og levedyktig valg av dybde over bredden. KIPHS utvikler programvare med det ene formal a levere informasjonssystemlosninger utelukkende for folkehelsen.

KIPHS er ikke programvare som var opprinnelig rettet mot andre markeder, og deretter revidert for a passe folkesundheten. KIPHS er en offentlig helseprogramvare, og har v rt siden starten.

Det fastlagte fokuset pa KIPHSs informasjonssystemprogramvareutvikling utvider et skritt videre i funksjonaliteten ved a tilby losninger pa fellesskapsniva – et omrade som anses mest kritisk for a bygge en solid nasjonal offentlig helseinformasjonsinfrastruktur. Dette grontrodekonseptet gjenspeiler ideen om at vi betrakter oss selv i et langsiktig partnerskap med vare kunder fremfor et leverandor / kundeforhold.

Mens noen programvareutviklere kan krympe fra utfordringen med a levere informasjonssystemprogramvare losninger for komplekse fellesskapsprogrammer, ser KIPHS det som en unik mulighet til a utmerke seg. Hvorfor? Pa grunn av den omfattende erfaringen kombinert i KIPHS-teamet. Vi har utviklet spesifikke og systematiske strategier for a handtere de unike behovene til folkehelsen pa fellesskapsniva.

Et godt grunnlag for stotte og deltakelse med alle tre nivaer av folkehelse (samfunn, stat, CDC) bekrefter at KIPHS er godt forankret for a bidra til at folkesundhetsinformasjonssystemer somlos og uovertruffen i kvalitet.

Du har kanskje hort det sagt, «Gjor en ting, og gjor det veldig bra.» Mens andre kan forsoke a «revidere» informasjonssystem programvare som passer til behovene til folkehelsen, er KIPHS bygget fra grunnen opp spesielt for bruk i helsevesenet.

KIPHS-programvarearkitektur omfatter et folkehelseprogramsavsnitt (eller niva) siden helseklinikker er knyttet til deres respektive programmer: det vil si immuniseringsklinikker stottes av immuniseringsprogrammer. KIPHS-programvare er ogsa utformet slik at hver klientoppforing er knyttet til en husstands- og garantistatus siden garantien kan v re annerledes enn familiens leder. Glidebyraer er ogsa programspesifikke i KIPHS-systemet, og det er mange andre forretningsregler som er unike for folkehelsen, som ma integreres i datastrukturen. En annen funksjon inkluderer programbestemmelsesbestemmelse og registreringsdataelementer og muligheten til a registrere programspesifikke data for en klient som er innmeldt i flere programmer.

KIPHS folkesundhetsprogramvare gir ogsa brukere et innebygd immuniseringsundersystem som er integrert med, i stedet for bare «festet» til klientrekordet. Det, sammen med muligheten til a stotte mange andre funksjoner som er spesifikke for helsepraksis, sikrer de mest komplette, detaljerte og intelligente losningene som er tilgjengelige for selv det mest komplekse informasjonssystemet.

Hos KIPHS Inc. er folkehelsen det vi gjor! Det er var kjernekompetanse, var lidenskap og vart eneste fokus, bevist av medarbeiderne som har mange ars folkehelseopplevelse.

Et omrade som har blitt identifisert som mest kritisk i a bygge den nasjonale helsevesenets informasjonsinfrastruktur, er den for samfunnsniva folkehelseinformasjonssystemer. Det er ogsa det mest komplekse omradet med fa universelle standarder og prosedyrer pa tvers av lokalsamfunn, lange prosjektledetider pa grunn av beslutnings- og finansieringsvansker, og lokal kontroll av helsemessige utgifter og tilstedev relse pa et fellesskap. Oftere, storre selskaper, mange med programvare som bare er modifisert for folkehelsen, trekker seg fra utfordringen i et sa variert og fragmentert marked som samfunnsniva folkesundhet – et marked der KIPHS er strategisk utstyrt og faktisk har vist seg a utmerke seg pa a handtere Informasjonssystemets kompleksiteter pa fellesskapsniva og utrede losninger.

Pa grunn av en fokusert visjon for folkehelsen blir vare lave kostnader og kostnader gjort rimelige for helseavdelinger pa fellesskap. Og det er ingen tilleggskostnader for nye versjoner og oppgraderinger av KIPHS-programvare. Vi ser kunder som mer enn kunder, men partnere som deltar i den pagaende funksjonelle utviklingen av programvaren gjennom kravdefinisjonsprosessen.

Kaller det et mote i sinnet. Privat industri har kommet langt i virksomhetssystemutvikling, og som sadan har deres informasjonssystemteknikker blitt stromlinjeformet.

KIPHS ledende designer, Pete Kitch, har mer enn 30 ars erfaring innen privat industri systemutvikling som en nasjonalt anerkjent leverandor av forretningssystemer og som konsulent til en rekke Fortune 500-selskaper og ulike offentlige enheter, herunder offentlige helseproblemer. Han konkluderer med at folkehelsen bruker informasjonssystemstotte pa samme mate som privat industri. Den resulterende fordelen for folkehelsen er at de grunnleggende prinsippene for utforming av et informasjonssystem forblir det samme.

A bygge et godt planlagt rammeverk er viktig for enhver teknologi losning. Ufullstendig arkitektur og uklare definisjoner av hva som trengs i et informasjonssystem er ofte arsaken til ineffektive og ineffektive losninger.

Var Krav Definisjonsprosess gjelder de mest avanserte forretningssystemutviklingsmetodene og gir utgangspunkt for et godt utformet informasjonssystem for helsevesenet.

Et hovedmal for KIPHS, Inc. er a bringe de samme stromlinjeformede forretningssystemteknikker til a b re pa helsevesenets informasjonssystemer. I tillegg er KIPHS-teamet enestaende i informasjonssystemutviklingskompetanse kombinert med et arbeidskunnskap om helsepraksis og behov.

Resultatet: Overlegen informasjonssystemlosninger for offentlig helse og stotte for KIPHS-programvarebrukere.

KIPHS, Inc. ansatte deltar jevnlig i flere nasjonale helsevesenet organisasjoner som adresserer den fremtidige retningen for folkehelseinformatikk, inkludert involvering i en eller flere kapasiteter med:

& Raquo; Informasjonssystem tilskudd anmelder anmelder for Robert Wood Johnson Foundation.

& Raquo; Invitert ekspert pa American Medical Informatics Association (AMIA) motet fokusert pa folkehelsen.

& Raquo; CDC informatikk moter som omhandler helsevesenets informasjonssystemutvikling.

& Raquo; Graduate-niva folkehelse program l rebok medforfatter i samarbeid med flere CDC eksperter.

& Raquo; Gjester snakker pa CDC informatikk konferanser.

& Raquo; National Association of City og County Health Officers (NACCHO) IT-komite, invitert teknologisk ekspert.

& Raquo; Medlem av All Kids Count nasjonale radgivende komite og Connections Project deltaker.

& Raquo; Turning Point s nasjonale informasjonssystem samarbeidende og nokkelkomiteens leder.

Som et resultat av vart nasjonale engasjement og vart innovative arbeid med KIPHS har vi mottatt en spesiell CDC-pris som anerkjenner vart bidrag til utviklingen av informatikk i folkehelsen.

Siden vi har opprettholdt et smalt fokus pa samfunnsbasert informasjonssystem for offentlig helse, har den okonomiske og konseptuelle stotten bare utvidet seg.

KIPHS, Inc. samarbeider med et bredt utvalg av enheter som:

& Raquo; CDCs folkehelsepolitikk og praksiskontor.

& Raquo; Kansas Health Foundation.

& Raquo; Kansas Department of Health and Environment.

& Raquo; Lokale helseavdelinger i mange stater.

& Raquo; National Association of City og County Health Officers (NACCHO)

& Raquo; Nasjonalt stiftelse for sentrene for sykdomskontroll.

& Raquo; Robert Wood Johnson Foundation.

& Raquo; Turning Point s National Collaborative on Information Systems.

Stotten som disse organisasjonene tilbyr, er en indikasjon pa det solide fundamentet som KIPHS, Inc. bygger pa. Vi er forpliktet, som det er hver av disse enhetene, a utvikle og opprettholde de hoyeste kvalitetsstandardene i folkehelseinformasjonssystemene for de kommende generasjonene.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi forbereder det for deg. Trykk her nå!